Tworzenie nowego wniosku USW

Wnioski USW można utworzyć i złożyć jedynie za pomocą kreatora. System nie umożliwia ręcznego wypełnienia formularza.

 

Kreator wniosków USW jest dostępny na zakładkach: Ogólny, Ubezpieczony, Świadczeniobiorca. Kreator umożliwia złożenie następujących wniosków:

warning Wnioski USW-1, USW-2, USW-3, USW-4 mogą zostać złożone tylko jako sam za siebie.

 

Kreator umożliwia utworzenie wniosków:

 1. Z menu bocznego Świadczenia wspierające:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Świadczenia wspierające” i wybrać pozycję Wnioski dotyczące opiekuna lub członków rodziny:

kub0043_menu_kreator

 

 1. Z Dokumentów roboczych:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" i wybrać pozycję Dokumenty robocze.

kub0043_dokumenty_robocze

  • W oknie Dokumenty robocze należy wybrać przycisk "Utwórz nowy". Pojawi się lista dostępnych typów dokumentów.
  • Na ekranie Lista dostępnych dokumentów należy wskazać bądź wyszukać za pomocą filtra wybrany wniosek USW. Wnioski USW są dostępne w grupie świadczenia wspierające.

kub0043_lista_dost_dokum

  • Dla wniosków USW po wybraniu przycisku "Utwórz dokument" uruchomiony zostanie Kreator.

    

   Wybór utworzenia nowego wniosku wyświetli ekran powitalny kreatora tworzenia wniosku USW o nazwie "Kreator wniosków ubezpieczeniowych".

    

 1. Z Katalogu usług:
  • W oknie głównym należy rozwinąć menu "Usługi" i wybrać pozycję Katalog usług.
  • W oknie Lista usług należy wyszukać za pomocą filtra wniosek USW.
  •  

kub0043_lista_uslug

  • Na liście należy zaznaczyć wybrany wniosek USW i wybrać przycisk "Przejdź do usługi". Jeśli pojawi się okienko wyskakujące, należy potwierdzić przekierowanie do usługi biznesowej. Następnie należy wybrać rolę, z której będzie składany wniosek SWN.
  • Po wybraniu roli uruchomiony zostanie Kreator wniosków ubezpieczeniowych.

 

Po uruchomieniu Kreatora prezentowany jest ekran powitalny z niezbędnymi informacjami nt. wniosków ubezpieczeniowych.

 

kub0043_kreator_start

 

Kreator umożliwia złożenie wniosków USW z zakładek: Ogólny, Ubezpieczony, Świadczeniobiorca.

 

warning Wnioski USW-1, USW-2, USW-3, USW-4 mogą zostać złożone jako sam za siebie.

warning W przypadku gdy kreator został uruchomiony z roli Ogólnej, do wyboru pojawi się okno z wyborem konkretnej roli.

 

USW-1

1. W wyświetlonym oknie pojawią się sekcje danych osobowych i adresowych wnioskodawcy.

kub0043_USW_1_krok1

 

2. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane osoby pobierającej świadczenie.

kub0043_USW_1_krok2

 

3. Następnie należy podać datę rozpoczęcia oraz zakończenia sprawowania opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające.

 

kub0043_USW_1_krok3

 

4. W kolejnym kroku należy zaakceptować oświadczenia.

 

kub0043_USW_1_krok4

 

5. W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku. Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0043_USW_1_krok_podsumowanie

 

6. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj"

 

kub0043_USW_1_krok_drukuj

 

7. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

kub0043_USW_1_autoryzacja

USW-2

1. W wyświetlonym oknie pojawi się do wyboru zakres wniosku.

kub0043_USW_2_krok1

 

2. W kolejnym kroku należy zweryfikować dane wnioskodawcy.

kub0043_USW_2_krok2

 

3. Następnie należy podać datę rozpoczęcia oraz zakończenia sprawowania opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające.

 

4. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane osobowe i adresowe wnioskodawcy.

 

kub0043_USW_2_krok3

 

5. Należy zaznaczyć wymagane oświadczenia.

 

kub0043_USW_2_krok4

 

6. W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku. Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0043_USW_2_krok_podsumowanie

 

7. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj"

 

kub0043_USW_2_krok_drukuj

 

8. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

kub0043_USW_2_autoryzacja

USW-3

1. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja danych wnioskodawcy.

kub0043_USW_3_krok1

 

2. W kolejnym kroku należy uzupełnić poprzedni aktualny okres sprawowania opieki.

kub0043_USW_3_krok2

 

3. Następnie należy zaznaczyć oświadczenia.

 

kub0043_USW_3_krok3

 

4. W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku. Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0043_USW_3_krok_podsumowanie

 

5. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj"

 

kub0043_USW_3_krok_drukuj

 

6. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

kub0043_USW_3_autoryzacja

USW-4

1. W wyświetlonym oknie pojawi się sekcja danych wnioskodawcy.

kub0043_USW_4_krok1

 

2. W kolejnym kroku należy uzupełnić datę zaprzestania spełniania warunków ubezpieczenia.

kub0043_USW_4_krok2

3. W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku. Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0043_USW_4_krok_podsumowanie

 

4. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj"

 

kub0043_USW_4_krok_drukuj

 

5. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

kub0043_USW_4_autoryzacja

USW-5

1. W wyświetlonym oknie należy określić jako kto składasz wniosek.

kub0043_USW_5_kreator

 

2. W kolejnym kroku należy zweryfikować dane wnioskodawcy lub pełnomocnika/przedstawiciela.

kub0043_USW_5_krok1

 

3. W kolejnym oknie zostanie wyświetlona sekcja z możliwością dodania członków rodziny.

kub0043_USW_5_krok2

 

4. Po wybraniu przycisku Dodaj należy uzupełnić dane członka rodziny.

 

kub0043_USW_5_krok2a

 

5. Po zatwierdzeniu danych członka rodziny pojawi się on na liście członków rodziny z możliwością edycji oraz usunięcia danych.

 

kub0043_USW_5_krok2b

 

6. Następnie należy zaznaczyć oświadczenia.

 

kub0043_USW_5_krok3

 

7. W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku. Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0043_USW_5_krok_podsumowanie

 

8. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj"

 

kub0043_USW_5_krok_drukuj

 

9. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

kub0043_USW_5_autoryzacja

USW-6

1. W wyświetlonym oknie należy określić jako kto składasz wniosek.

kub0043_USW_6_kreator

 

2. W kolejnym kroku należy zweryfikować dane wnioskodawcy lub pełnomocnika/przedstawiciela.

kub0043_USW_6_krok1

 

3. W kolejnym oknie zostanie wyświetlona sekcja z możliwością edycji danych członka rodziny.

kub0043_USW_6_krok2

 

4. Po wybraniu członka rodziny należy określić czy zmieniamy dane czy robimy korektę.

 

kub0043_USW_6_krok2a

 

5. Po zweryfikowaniu listy członków rodziny należy przejść dalej i zaznaczyć oświadczenie.

 

kub0043_USW_6_krok2b

6. W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku. Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0043_USW_6_krok_podsumowanie

 

7. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj"

 

kub0043_USW_6_krok_drukuj

 

8. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

kub0043_USW_6_autoryzacja

USW-7

1. W wyświetlonym oknie należy określić jako kto składasz wniosek.

kub0043_USW_7_kreator

 

2. W kolejnym kroku należy zweryfikować dane wnioskodawcy lub pełnomocnika/przedstawiciela.

kub0043_USW_7_krok1

 

3. W kolejnym oknie zostanie wyświetlona sekcja z możliwością wybrania członka rodziny do wyrejestrowania.

kub0043_USW_7_krok2

 

4. Po wybraniu członka rodziny należy określić datę jego wyrejestrowania.

 

kub0043_USW_7_krok2a

 

5. Po zweryfikowaniu listy członków rodziny należy przejść dalej do okna podsumowania. W wyświetlonym ekranie przedstawione jest podsumowanie tworzonego wniosku. Dla tworzonego wniosku można poprawić dane poprzez przycisk "Wstecz", przejrzeć wprowadzone dane poprzez przycisk "Podgląd", a także ostatecznie wysłać wniosek poprzez przycisk "Podpisz i wyślij".

 

kub0043_USW_7_krok_podsumowanie

 

6. Przeglądany wniosek można wydrukować poprzez przycisk "Drukuj"

 

kub0043_USW_7_krok_drukuj

 

7. Po naciśnięciu przycisku "Podpisz i wyślij" zostanie wyświetlone okno wyboru rodzaju podpisu. Wniosek może być podpisany:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpisem osobistym przy pomocy osobistego certyfikatu,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

kub0043_USW_7_autoryzacja

==============================