Przeglądanie istniejących wniosków SWN

Okno "Szczegóły Twoich wniosków o świadczenie wspierające" w zakładce "Świadczenia wspierające" prezentuje informacje o złożonych wnioskach SWN i SWN-INF oraz stanie ich obsługi w ZUS.

 

Prezentowane są informacje o wnioskach SWN i SWN-INF w widoku Świadczeniobiorcy i w widoku Ubezpieczonego.

W celu przeglądania listy wniosków należy rozwinąć menu "Świadczenia wspierające” i wybrać pozycję "Szczegóły Twoich wniosków o świadczenie wspierające".

 

kub0044_okno

 

warning Widok pozostanie ukryty, jeżeli w ZUS nie ma żadnego wniosku SWN lub SWN-INF dla Ubezpieczonego lub Świadczeniobiorcy.

 

warning Na oknie tym mamy możliwość przeglądania szczegółów dokumentu, jak również zapisania go w wybranym formacie oraz drukowania/podglądu.

 

Jako podstawowe dane prezentowane są:

 • Data wpływu do ZUS,
 • Kanał wpływu,
 • Typ wniosku,
 • Pełnomocnik/ przedstawiciel ustawowy (w przypadku sam za siebie),
 • Osoba, której dotyczy wniosek (w przypadku pełnomocnika/ przedstawiciela ustawowego):
  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Pesel,
  • Dokument tożsamości,
 • Status

kub0044_lista_wnioskow

 

Użytkownik może wyświetlić szczegóły wniosku.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania jak i podglądu informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

Kliknięcie przycisku "Szczegóły" prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku.

 

Szczegółowe informacje o wnioskach SWN:

 

kub0044_szczegolowe_inf

 

Szczegółowe informacje o wnioskach SWN-INF:

 

kub0044_szczegolowe_inf_swn_inf

 

Kliknięcie przycisku "Uzupełnij wniosek" wyświetli osobne okno wyboru rodzaju załącznika.

 

kub0044_szczegolowe_inf_uzupelnij_wniosek

 

Następnie po naciśnięciu przycisku „Dodaj załącznik” zostanie utworzony i wypełniony dokument POG, który pozwoli na dodanie brakujących załączników.

 

Kliknięcie przycisku "Zgłoszenie informacji" uruchomi kreator wniosku SWN-INF.

 

kub0044_szczegolowe_inf_kreator

 

Na zakładce „Świadczenia” znajdują się informacje o przyznanych świadczeniach wspierających.

 

kub0044_swiadczenia

 

Po naciśnięciu przycisku „Wypłaty i zwroty” zostanie zaprezentowana lista poszczególnych wypłat i zwrotów.

 

kub0044_wyplaty_i_zwroty