Szczegóły usługi

 

System prezentuje okno, w którym wyświetlane są szczegóły dotyczące wybranej usługi. Zalogowany użytkownik ma możliwość przeglądania informacji na temat wybranej usługi jak również przejścia bezpośrednio do usługi.

 


W celu przeglądania szczegółów usługi należy:

1. W oknie głównym panelu ogólnego w sekcji "Usługi" nacisnąć przycisk "Pokaż" lub rozwinąć menu" Usługi Katalog usług elektronicznych" i wybrać pozycję "Katalog usług". Pojawi się lista usług.

2. Zaznaczyć na liście wybraną usługę i nacisnąć przycisk "Szczegóły". Pojawi się okno:

 

KUS_szczegoly_uslugi

 

 

Użytkownik ma możliwość wykonania usługi wybierając przycisk "Przejdź do usługi". Aplikacja wyświetli następujące okno dialogowe:

 

kusprzekierowanie

Wybranie przycisku "Ok" oznacza zgodę na wykonanie usługi - użytkownik zostanie do niej przekierowany.

Wybranie przycisku "anuluj" spowoduje pozostanie na bieżącej stronie.