Wybór miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

Lekarz ma możliwość wybrania miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych dla wystawianych przez siebie zaświadczeń lekarskich. Może również dodać nowe miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych na czas trwania sesji.


Aktualnie wybrane miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych jest umieszczone w lewym górnym rogu ekranu. Kliknięcie linku "Zmień miejsce" powoduje wyświetlenie okienka, w którym lekarz może wybrać jedno z dostępnych miejsc lub dodać nowe. Każde zaświadczenie lekarskie wystawiane przez lekarza będzie automatycznie uzupełnione danymi wybranego miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

kle_miejsce_udz_swiadczen

 

Dodanie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych na czas trwania sesji wygląda następująco:

 

kle_dodaj_miejsce_udz_swiadczen

 

W okienku dostępna jest wyszukiwarka po numerze NIP, wyświetlająca nazwę i umożliwiająca wybór adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

kle_dodaj_miejsce_udz_swiadczen_1

 

Dane te mogą być również uzupełnione ręcznie. Aby dodać miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych na stałe, lekarz powinien złożyć wniosek o aktualizację danych OL-FZLA, akceptując podpowiedź systemu wyświetlaną po dodaniu miejsca.

 

kle_dodaj_miejsce_udz_swiadczen_nowe

 

Podczas wprowadzania innego adresu system podpowiada miejscowość i ulicę po wpisaniu kodu pocztowego.