Wybór miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

Asystent medyczny ma możliwość wybrania miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lekarza, w imieniu którego wystawia zaświadczenia lekarskie.


Aktualnie wybrane miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych jest umieszczone w lewym górnym rogu ekranu. Kliknięcie linku "Zmień miejsce":

 

kle_miejsce_udz_swiadczen_asystent

 

powoduje wyświetlenie okienka, w którym asystent medyczny może wybrać jedno z dostępnych miejsc. Każde zaświadczenie lekarskie wystawiane przez asystenta medycznego będzie automatycznie uzupełnione danymi wybranego miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

kle_miejsce_udz_swiadczen_asystent_2