Szczegóły dokumentu odebranego

Okno szczegóły dokumentu odebranego wyświetla informacje na temat otrzymanej dokumentacji z ZUS.


W celu skorzystania ze skrzynki odbiorczej należy:

1. Po zalogowaniu rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" Korespondencja z ZUS.

2. Wybrać z menu pozycję "Skrzynka odbiorcza".

3. Zaznaczyć pozycję na liście wiadomości i nacisnąć przycisk "Szczegóły". Pojawi się poniższe okno:

 

OBW_szczegoly_dokumentu_odebranego

 

Przeglądaj dokument

Istnieje możliwość przeglądania dokumentu odebranego. W tym celu należy w oknie Szczegóły dokumentu odebranego wybrać przycisk "Przeglądaj dokument" - zostanie wyświetlony dokument wysłany przez ZUS.

 

OBW_podglad_dokumentu_odpowiedzi

Użytkownik ma możliwość wydrukowania dokumentu. W tym celu należy wybrać przycisk "Drukuj".

Aby zamknąć okno dialogowe należy wybrać przycisk "Zamknij".

 

Eksport dokumentu

Użytkownik ma również możliwość zapisu informacji na dysk. W tym celu należy wybrać przycisk "Eksportuj" - dokument zostanie wyeksportowany do wybranej lokalizacji na dysku lokalnym.

Aby wyświetlić listę dokumentów odebranych należy wybrać przycisk "Powrót".

 

Pokaż poświadczenie doręczenia

Poświadczenie Doręczenia jest to dokument wystawiany dla podmiotu wysyłającego dokument (czyli dla ZUS). Użytkownik przed odczytaniem dokumentu jest zobligowany, do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub Profilem Zaufanym ePUAP dokument poświadczenia, który stanowi dowód doręczenia pisma klientowi.

Dowód ten ma znaczenie przede wszystkim dla nadawcy dokumentu, czyli dla ZUS.

 

Aby wyświetlić poświadczenie doręczenia należy wybrać przycisk "Pokaż poświadczenie doręczenia" - aplikacja wyświetla okno:

 

OBW_poswiadczenie_doreczenia

W wyświetlonym oknie wybrać przycisk "wizualizuj" - zostaje wyświetlone poświadczenie doręczenia.

 

OBW_poswiadczenie_doreczenia_wizual

 

 

Aby opuścić okno należy wybrać przycisk "Zamknij".