Szczegóły dokumentu wysłanego

System prezentuje szczegóły dokumentu wysłanego przez użytkownika do ZUS. Użytkownik ma możliwość za pomocą odpowiednich przycisków wybrać dodatkowe opcje dla dokumentu wysłanego.

 


Użytkownik ma możliwość przeglądania szczegółów wybranego dokumentu wysłanego. W tym celu należy:

1. Po zalogowaniu w oknie głównym panelu ogólnego rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości Korespondencja z ZUS" i wybrać pozycję "Dokumenty wysłane".

2. Nacisnąć przycisk "Szczegóły". Pojawi się poniższe okno:

 

OBW_szczegoly_dokumentu_wyslanego

 

3. Aby powrócić do listy dokumentów wysłanych należy nacisnąć przycisk "Powrót".

 

Użytkownik ma możliwość przeglądu dokumentu, eksportu oraz przeglądu poświadczenia przedłożenia.

 

Przeglądaj dokument

Opcja Przeglądaj dokument umożliwia wyświetlenia szczegółowych informacji dotyczących wybranego dokumentu. Po wybraniu przycisku "Przeglądaj dokument" aplikacja wyświetli okno:

 

OBW_wybierz_typ_wizual

 

Należy wybrać jeden z dostępnych typów wizualizacji. Formularz zostanie wyświetlony w jednym z wybranych formatów.

Aby zrezygnować z wyświetlenia formularza należy wybrać przycisk "Anuluj".

 

Pokaż poświadczenie przedłożenia

Aby wyświetlić poświadczenie przedłożenia należy wybrać przycisk "Pokaż poświadczenie przedłożenia". Zostanie wyświetlone okno:

OBW_poswiadczenie_przedlozenia

Aby wyświetlić dokument należy w oknie wybrać przycisk "Wizualizuj".

Przycisk "Eksportuj" służy do zapisu dokumentu na dysk lokalny.

W przypadku rezygnacji z podjęcia jakiejkolwiek akcji należy wybrać przycisk "Zamknij".

 

Eksport dokumentu wysłanego

Użytkownik ma możliwość zapisania dokumentu na dysk lokalny. W tym celu w oknie "Szczegóły dokumentu wysłanego" należy wybrać przycisk "Eksportuj". Następnie należy wskazać lokalizację docelową i potwierdzić przyciskiem "Zapisz".