Import dokumentów

System umożliwia import dokumentów z formatu xml-a i zapisanie tychże dokumentów w zakładce Dokumenty robocze. Przygotowane wcześniej dokumenty można wielokrotnie importować do systemu, a następnie modyfikować i przesyłać do ZUS.

 


W trakcie procesu importu dokumentu użytkownik jest proszony o zdefiniowanie roli dla dokumentu.

Aby zdefiniować rolę należy

1. W oknie głównym rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" Korespondencja z ZUS i wybrać pozycję Dokumenty robocze. Pojawi się lista dokumentów roboczych.

2. W oknie Dokumenty robocze nacisnąć przycisk "Importuj".

OBW_importuj_dokumenty_puste

3. W oknie "importuj dokumenty" wybrać przycisk "Dodaj dokument", następnie wskazać dokument do importu w wybranej lokalizacji i potwierdzić. Na liście importowanych dokumentów jest widoczny wskazany wcześniej plik. Importowany plik powinien być w formacie xml

OBW_importuj_dokumenty_dokument

 

4. Następnie należy wybrać rolę dla dokumentu i potwierdzić import przyciskiem "Importuj". Aplikacja wyświetla komunikat o poprawnym zaimportowaniu dokumentu.

 

OBW_importuj_dokumenty_komunikat

 

warningAby zrezygnować z importu dokumentu należy wybrać przycisk "Anuluj"