Potwierdzenie odbioru komunikatu

Niektóre ważne komunikaty wymagają potwierdzenia ich odebrania. Komunikaty tego typu mają adnotację "Wymaga potwierdzenia" w kolumnie data odebrania na głównej liście komunikatów.


Celem potwierdzenia odbioru komunikatu jest potwierdzenie faktu iż użytkownik zapoznał się z treścią komunikatu.

 

W celu przeglądania szczegółów komunikatu który wymaga potwierdzenia należy:

1. Po zalogowaniu w oknie głównym panelu ogólnego w sekcji Komunikaty nacisnąć przycisk "Pokaż" lub rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" Korespondencja z ZUS i wybrać pozycję "Komunikaty".

2. Zaznaczyć pozycję na liście komunikatów i nacisnąć przycisk "Szczegóły". Pojawi się poniższe okno:

 

OBW_potwierdzenie_odbioru

 

3. Zaznaczyć check-box "Potwierdzam odbiór komunikatu" i nacisnąć przycisk 'OK". W przypadku rezygnacji z potwierdzenia nacisnąć "Anuluj".

 

warning Wybranie przycisku "Anuluj" spowoduje powrót do listy komunikatów. Warunkiem przejścia do szczegółów komunikatu wymagającego potwierdzenia przeczytania jest wybranie przycisku "Ok" na oknie dialogowym "Potwierdzenie odbioru".