Szczegóły dokumentu usuniętego

Użytkownik ma możliwość przeglądania szczegółowych informacji na temat dokumentu znajdującego się w koszu. W tym celu należy na liście dokumentów usuniętych zaznaczyć wybrany element i wybrać przycisk "Szczegóły".

 


 

OBWszczegoly_dok_usunietego

 

W celu powtórnego wyświetlenia listy dokumentów usuniętych należy wybrać przycisk "Powrót".

 

Przeglądanie dokumentu

Użytkownik ma możliwość przeglądu dokumentu. W tym celu należy wybrać przycisk "Przeglądaj Dokument". Aplikacja wyświetli okno dialogowe w którym użytkownik może dokonać wyboru sposobu wizualizacji.

 

OBW_wybierz_typ_wizual

Wybranie opcji "Formularz" spowoduje wyświetlenie dokumentu w postaci Formularza elektronicznego. Wybranie opcji "Strona WWW (HTML)" doprowadzi do otwarcia dokumentu jako nowej strony w przeglądarce internetowej. Z kolei przycisk "PDF" otworzy dokument w postaci podglądu dokumentu PDF.

Aby zrezygnować z wyświetlenia podglądu dokumentu należy wybrać przycisk "Anuluj".

 

Eksport dokumentu

Użytkownik ma możliwość wyeksportowania dokumentu na dysk lokalny.

W tym celu należy

1. należy wybrać przycisk "Eksportuj".

2. aplikacja wyświetli okno pobierania pliku. Należy potwierdzić operację przyciskiem OK - plik zostaje zapisany na dysku w domyślnym folderze pobierania.