Szczegóły dokumentu zleconego

Użytkownik zalogowany do aplikacji ma możliwość przeglądu szczegółów dokumentu zleconego.


 

 

OBW_szczegoly_dokumentu_zleconego

 

 

Użytkownik ma możliwość przeglądania dokumentu oraz jego wyeksportowania na dysk lokalny.

W celu przeglądania dokumentu należy wybrać przycisk "Przeglądaj dokument". Aplikacja wyświetli okno dialogowe, gdzie użytkownik dokona sposobu wyboru wizualizacji

OBW_wybierz_typ_wizual

 

Dokument można wyświetlić jako stronę WWW, dokument PDF lub jako formularz elektroniczny.

Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania danych w formularzu. Aby można było modyfikować dane, należy zlecenia najpierw odrzucić (przycisk Odrzuć na liście niepotwierdzonych zleceń). Odrzucone zlecenie zostanie z powrotem przeniesione na listę dokumentów roboczych, gdzie jedną z opcji jest możliwość edytowania dokumentu.

 

Aby zapisać dokument na dysk lokalny należy wybrać przycisk "eksportuj'.