Oświadczenie o zamiarze przekazywania raportów informacyjnych

 

Po wybraniu celu obsługi płatnika: Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych prezentowane jest aktualny stan oświadczenia z kartoteki płatnika:

  • Data złożenia ZUS OSW
  • Data odwołania ZUS OSW
  • Płatnik złożył pierwszy dokument ZUS RIA

Należy wybrać oświadczenie:

  • Zamiar przekazywania raportów informacyjnych (RIA)
  • Odwołanie oświadczenia (RIA)

Domyślnie zaznaczona jest opcja zgodna z kartoteką, np. Zamiar przekazywania raportów informacyjnych (RIA), jeżeli płatnik dotychczas nie złożył oświadczenia lub Odwołanie oświadczenia (RIA), jeżeli złożył:

 

Stan oświadczenia Opcja domyślna
brak Zgłoszenie
zgłoszenie i ZUS RIA nie złożony Odwołanie
zgłoszenie i ZUS RIA złożony Prezentowany jest komunikat o braku możliwości złożenia/odwołania OSW: „Pierwszy raport informacyjny został już złożony. Nie można złożyć/odwołać oświadczenia.”. Oznacza to, że musisz złożyć RIA za pozostałe osoby. Jeśli ich nie złożysz, nie będziesz mógł skrócić okresu przechowywania dokumentacji i akt pracowniczych”.
odwołanie Zgłoszenie

 

oswiadczenie_o_zamiarze

 

warning W przypadku wybrania "Oświadczam, że zamierzam przekazać raporty informacyjne" system prezentuje komunikat: Złożenie oświadczenia powoduje obowiązek przekazania raportów informacyjnych za wszystkich pracowników i zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, których zatrudniałeś w okresie 1999-2018. Oświadczenie możesz odwołać do czasu złożenia pierwszego raportu informacyjnego

warning W wyniku przejścia kreatora zostanie wygenerowany dokument ZUS OSW