Podgląd poświadczenia przedłożenia

Poświadczenie przedłożenia jest wystawiane po przesłaniu dokumentu drogą elektroniczną. Poświadczenie przedłożenia jest dowodem przekazania dokumentu i zawiera następujące informacje:

Identyfikator poświadczenia;
Dane adresata;
Dane nadawcy;
Dane poświadczenia - data doręczenia; data wytworzenia poświadczenia, identyfikator dokumentu
Dane dotyczące podpisu

upp epl

 

 

 

 

Poświadczenie przedłożenia można wydrukować. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Drukuj".

 

Dane poświadczenia można zapisać do pliku. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Eksportuj"