Przeglądanie dokumentu

Przeglądanie dokumentu pozwala na jego obejrzenie w postaci odzwierciedlającej układ formularza odpowiedniego dokumentu ubezpieczeniowego. Dane w formularzu podzielone są na strony. Ostatnia zakładka zawiera listę błędów i ostrzeżeń, jakie zostały wykryte w procesie weryfikacji poprawności. W trybie podglądu nie jest możliwa edycja danych.


Aby przejrzeć zawartość dokumentu należy:

1.Wybrać z menu z zakładki Dokumenty/dokumenty ubezpieczeniowe jeden z widoków z dokumentami.
2.Wskazać dokument na liście i nacisnąć przycisk "Podgląd".

 

EPL_lista_dok

 

4.System uruchamia okno z podglądem formularza.

 

EPL_dok_podgl

 

5. Aby rozszerzyć obszar przeglądanego formularza na cały ekran nacisnąć przycisk "Pełny ekran". Powrót do rozmiaru wejściowego po naciśnięciu przycisku "Okno".

 

warning Funkcja dostępna po wybraniu przycisku "Wysoki kontrast" zmienia sposób wyświetlania formularza na bardziej wyrazisty. Powrót do stanu wejściowego następuje po naciśnięciu przycisku "Standardowy kontrast".