Przeglądanie dokumentu

Przeglądanie dokumentu pozwala na jego obejrzenie w postaci odzwierciedlającej układ formularza odpowiedniego dokumentu ubezpieczeniowego. Dane w formularzu podzielone są na strony. Ostatnia zakładka zawiera listę błędów i ostrzeżeń, jakie zostały wykryte w procesie weryfikacji poprawności. W trybie podglądu nie jest możliwa edycja danych.


Aby przejrzeć zawartość dokumentu należy:

1.Wybrać z menu z zakładki Dokumenty/dokumenty ubezpieczeniowe jeden z widoków z dokumentami.
2.Wskazać dokument na liście i nacisnąć przycisk "Podgląd".

 

 

EPL_lista_dok

 

3.Po wybraniu przycisku Podgląd uruchamiane jest następujące okno.

 

EPL_dok_podgl