Przeglądanie dokumentu płatniczego

Przeglądanie dokumentu pozwala na obejrzenie i zweryfikowanie jego zawartości.


EPL_dok_plat_podglad

 

warning W trybie podglądu dla dokumentu wpłaty bądź przelewu nie jest możliwa edycja danych.