Wybór sposobu logowania

W celu korzystania z funkcjonalności Nowego Portalu Informacyjnego należy najpierw utworzyć konto użytkownika w systemie. Użytkownik posiadający konto w systemie ma możliwość wyboru jednego z trzech sposobów zalogowania się do portalu.


W celu uzyskania dostępu do Portalu użytkownik ma do wyboru następujące sposoby uwierzytelniania:

za pomocą loginu i hasła PUE
za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego
za pomocą profilu zaufanego/login.gov.pl
za pomocą bankowości elektronicznej

 

wybor_sposobu_logowania