Logowanie przy użyciu loginu i hasła

Aby się zalogować do portalu użytkownik musi posiadać profil zaufany w Nowym Portalu Informacyjnym. Użytkownik posiadający konto w systemie NPI ma możliwość zalogowania się do portalu za pomocą trzech różnych sposobów.


Pierwszym ze sposobów jest zalogowanie się za pomocą posiadanego loginu i hasła. Aby zalogować się do aplikacji za pomocą loginu i hasła PUE użytkownik musi znać swój login oraz hasło do systemu.

 

RIU_logowanie