Twój kwalifikowany podpis elektroniczny

Użytkownik ma możliwość utworzenia profilu zaufanego za pomocą certyfikatu.


Ta metoda zakładania nowego profilu na portalu jest przeznaczona dla osób, które dysponują bezpiecznym podpisem elektronicznym. Gwarantuje natychmiastowy dostęp do pełnej funkcjonalności portalu, bez konieczności wizyty w TJO. Przed rozpoczęciem rejestracji należy przygotować zestaw do podpisu elektronicznego.

 

W celu rejestracji profilu należy:

 

• W oknie „Zarejestruj profil dla Ciebie” nacisnąć przycisk „TWÓJ KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY”.

RIU_twoj_certyfikat_kwalifikowany

 

Po wyświetleniu przez aplikację okna „Rejestracja przez kwalifikowany podpis elektroniczny" należy poczekać aż certyfikat zostanie wczytany, po czym nacisnąć przycisk "Podpisz oświadczenie".

RIU_wybor_certyfikatu_zaufania

 

Zostanie wyświetlone okno wczytanego certyfikatu.

 

RIU_wczytanie_certyfikatu

 

Po naciśnięciu przycisku „Wybierz” pojawi się okno do wprowadzenia PINu.

RIU_pin_do_klucza

 

W przypadku niepowodzenia rejestracji nowego profilu za pomocą podpisu elektronicznego aplikacja wyświetli odpowiedni komunikat:

 

• W przypadku, gdy podpis elektroniczny utracił swą ważność lub też występują problemy z czytnikiem lub oprogramowaniem aplikacja wyświetli odpowiedni komunikat:

RIU_certyfikat_niepomyslna_rej

 

W przypadku niepowodzenia rejestracji nowego profilu za pomocą podpisu elektronicznego aplikacja wyświetli odpowiednie komunikaty:

 

• Kolejną przyczyną błędu podczas zakładania profilu zaufanego za pomocą podpisu kwalifikowanego może być fakt, iż dany profil został już utworzony. W takiej sytuacji aplikacja poinformuje o tym fakcie użytkownika za pomocą odpowiedniego komunikatu.

RIU_certyfikat_niepomyslna_rej2

 

Po pomyślnym wczytaniu certyfikatu wyświetli się formularz rejestracji profilu.

 

• Na formularzu rejestracji nowego profilu należy uzupełnić sekcje związane z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi (drugie imię, numer telefonu komórkowego, adres e-mail). Numer PESEL oraz imię i nazwisko, a także data urodzenia zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie danych z certyfikatu.

Na formularzu rejestracji nowego profilu sekcje związane z danymi identyfikacyjnymi tj. Imię, Nazwisko, PESEL, Data urodzenia zostają wczytane z certyfikatu i nie ma możliwości ich edytowania. Pola danych kontaktowych oraz hasła są możliwe do edycji.

RIUformularzEPUAP

 

• Następnie należy ustawić hasło do konta.

 

warning Hasło do portalu powinno składać się z co najmniej 8 znaków (w tym z wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych). Nie może składać się z imienia, nazwiska ani daty urodzenia.

 

• Aby zaakceptować regulamin należy zapoznać się z Regulaminem.

RIU_regulamin

RIU_regulamin_2

 

• Zaznaczyć pierwsze dwa check-boxy:

- Akceptuję Regulamin PUE.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracji profilu w portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w ZUS, w szczególności o celach przetwarzania, podstawach prawnych, okresie przechowywania oraz Twoich prawach związanych z przetwarzaniem danych, znajdziesz w klauzuli informacyjnej zamieszczonej na naszej stronie internetowej: https://www.zus.pl/rodo

• Zaznaczenie trzeciego check-boxa jest opcjonalne:

- Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i bieżącej działalności ZUS.

• Następnie należy kliknąć w przycisk „Zarejestruj profil”

 

RIU_regulamin_rejestracji

 

• Po zarejestrowaniu nowego profilu wyświetli się odpowiedni komunikat.

RIU_certyfikat_pomyslna_rej

 

• Wiadomość zawierająca nadany login zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu.

 

warning Aby uzyskać dostęp do profilu płatnika należy do jednostki ZUS dostarczyć pisemne upoważnienie wydane przez płatnika. Pracownik ZUS na podstawie powyższego przypisze je do profilu. Gdy osoba zakładająca profil jest jednocześnie płatnikiem tzn. prowadzi własną działalność gospodarczą, należy skorzystać z opcji rejestracji profilu Dla przedsiębiorcy.