Błąd rejestracji nowego profilu

Próba rejestracji profilu z wykorzystaniem danych profilu zamkniętego.


Podczas rejestracji profilu z wykorzystaniem danych profilu zamkniętego zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

 

RIU_blad_rejestracji