Błąd logowania

Błąd logowania występuje podczas próby zalogowania się do systemu przy pomocy nieprawidłowego loginu lub hasła.


Przy próbie logowania do profilu należy podać właściwą nazwę użytkownika i hasło. Jeśli któraś z tych wartości jest podana nieprawidłowo aplikacja nie umożliwia zalogowania się.

 

RIU_logowanie_blad

 

warningW celu zalogowania się należy podać prawidłowy login i hasła. Trzykrotne podanie błędnego hasła spowoduje zablokowanie kanału dostępu do profilu.