Zablokowanie profilu

Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła do profilu spowoduje zablokowanie internetowego kanału dostępu profilu. Zostaje wyświetlone okno informujące o zablokowaniu kanału dostępu do profilu.

RIUprofil_zablokowany

 

warningW celu uruchomienia procedury odblokowania profilu należy wybrać link „> Odblokuj profil”.