Zmiana hasła

Użytkownik aplikacji ma możliwość zmiany hasła do swojego profilu. Link umożliwiający zmianę hasła jest wysyłany na skrzynkę email użytkownika po wcześniejszym  wybraniu przycisku Przypomnij hasło na stronie wyboru logowania i wykonaniu kolejnych sugerowanych kroków w aplikacji.


RIU_zmiana_hasla

 

warningW przypadku gdy wpisane hasło będzie nieprawidłowe (za krótkie lub nie spełniające innych warunków walidacji) pole zostanie podświetlone na czerwono i wyświetli się dymek informujący o rodzaju błędu. Analogicznie stanie się w sytuacji gdy hasło nie będzie się zgadzać z powtórzonym hasłem.