Błąd logowania

Logowanie przy pomocy bankowości elektronicznej - błąd logowania.


Jeżeli zalogowanie do PUE nie jest możliwe, to Klientowi banku wyświetlana jest stosowna informacja.