Logowanie przy użyciu profilu zaufanego/login.gov.pl

Użytkownik ma możliwość zalogowania się do portalu za pomocą profilu zaufanego/login.gov.pl.


Aby zalogować się do portalu za pomocą konta na ePUAP należy:

1. Na stronie wyboru sposobu logowania wybrać przycisk Zaloguj przez profil zaufany/login.gov.pl. Aplikacja przekieruje użytkownika na podstronę wyboru sposobu logowania .

 

riu_epuap_logowanie

 

2. Wybranie przycisku Profil Zaufany przekieruje użytkownika na stronę logowania do ePUAP.

 

riu_epuap_logowanie2

 

3. Po poprawnym zalogowaniu użytkownik zostanie przekierowany do swojego profilu na portalu NPI.

 

Aby skorzystać z tego sposobu zalogowania się do aplikacji, profil na Nowym Portalu Informacyjnym musi być powiązany z profilem na platformie ePUAP.

 

4. Wybranie przycisku e-dowód przekieruje użytkownika na stronę logowania e-dowodem.

 

riu_edowod_logowanie