Błąd logowania

Błąd logowania przy przy pomocy certyfikatu


 

W przypadku gdy podpis elektroniczny utracił swą ważność, lub też występują problemy z czytnikiem lub oprogramowaniem - aplikacja wyświetli komunikat:

RIU_logowanie_certyfikat_blad