Zarejestruj profil dla firm

Zarejestruj profil dla firm


RIU_wybor_sposobu_rejestracji_dla_firm

Rejestracja dla firm skierowana jest do:

spółek
stowarzyszeń
spółdzielni
fundacji
przedsiębiorstw państwowych

 

warning Rejestracja nowego profilu w przypadku płatników – osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jest możliwa jedynie w jednostce ZUS, po okazaniu stosownego pełnomocnictwa.

 

RIU_zarejestruj_profil_dla_firm