Akceptacja nowego regulaminu

Należy zapoznać się z nowym regulaminem oraz zaznaczyć odpowiedni check-box.


Po kliknięciu [Zapoznałem się] użytkownik zostanie przekierowany na swój profil PUE.

RIU_logowanie_regulamin