Szczegóły Twoich wniosków

Okno "Szczegóły Twoich wniosków" w zakładce "Dobry start" prezentuje informacje o złożonych wnioskach DS i stanie ich obsługi w ZUS.

 

Prezentowane są informacje o następujących wnioskach:

 • w widoku Ogólnym: wnioski DS-D,
 • w widoku Świadczeniobiorcy i w widoku Ubezpieczonego: Wnioski DS-R, DS-O, DS-S.

W celu przeglądania listy wniosków należy rozwinąć menu "Dobry start" i wybrać pozycję "Szczegóły Twoich wniosków".

 

sds0003_okno

warning Widok pozostanie ukryty, jeżeli w ZUS nie ma żadnego wniosku DS dla Ubezpieczonego, Świadczeniobiorcy lub Płatnika.

 

Na oknie tym mamy możliwość przeglądania szczegółów dokumentu, jak również zapisania go w wybranym formacie oraz drukowania/podglądu.

 

Jako podstawowe dane prezentowane są:

 • Data wpływu do ZUS,
 • Kanał wpływu,
 • Typ wniosku,
 • Rok szkolny,
 • Wnioskujący,
 • Status,
 • Nazwa placówki – tylko dla wniosku DS-D.

 

sds0003_okno_2

 

sds0003_okno_3

 

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

 • Wyświetlić szczegóły wniosku,
 • Uzupełnić wniosek.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania jak i podglądu informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

Kliknięcie przycisku "Szczegóły" prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku.

 

Szczegółowe informacje o wnioskach DS-D, DS-R, DS-O.

 

sds0003_szczegolowe_inf

 

Szczegółowe informacje o wniosku DS-S.

 

sds0003_szczegolowe_ds_s_inf

 

Po zaznaczeniu pozycji z danymi dziecka na liście, po kliknięciu przycisku "Odwołanie od decyzji odmownej" zostanie utworzony nowy wniosek do edycji:

 • DS-ODW - dla DS-R/O/S,
 • DS-D-ODW - dla DS-D.

Odwołanie jest możliwie tylko dla statusu równego "odmowa prawa do świadczenia”.

 

Po zaznaczeniu pozycji z danymi dziecka na liście, po kliknięciu przycisku "Wycofanie wniosku" zostanie utworzony nowy wniosek do edycji:

 • DS-WYC - dla DS-R/O/S,
 • DS-D-WYC - dla DS-D.

Wycofanie jest możliwe tylko, jeżeli status jest inny niż "wycofany".

 

Kliknięcie przycisku "Uzupełnij wniosek" wyświetli osobne okno wyboru rodzaju załącznika.

 

sds0003_wybor_zalaczn

 

Następnie po naciśnięciu przycisku „Dodaj załącznik” zostanie utworzony i wypełniony dokument POG, który pozwoli na dodanie brakujących załączników.

 

 

Po zaznaczeniu pozycji z danymi dziecka na liście, kliknięcie przycisku "Wypłaty i zwroty" w oknie "Szczegóły" wyświetli okno z listą wypłat i zwrotów dla wybranej pozycji.

 

sds0003_wyplaty_i_zwroty

 

 

Dla wniosków DS-S kliknięcie przycisku "Wypłaty i zwroty" wyświetli okno z listą wypłat i zwrotów dla wnioskodawcy.

 

sds0003_wyplaty_i_zwroty_ds_s