Słownik pojęć

Słownik pojęć jest zbiorem terminów i pojęć, z którymi użytkownik może się spotkać podczas pracy z portalem.