Sprawdzenie aktualności wzoru

Przed próbą wysłania dokumentu do ZUS warto jest przeprowadzić sprawdzenie aktualności wzoru. W tym celu należy:

1. Z menu bocznego wybrać menu "Dokumenty i wiadomości", następnie przejść do opcji "Dokumenty robocze" - aplikacja wyświetli listę dokumentów roboczych.

2. Na liście dokumentów roboczych wybrać interesujący nas dokument, następnie wybrać przycisk "Szczegóły/wyślij" - zostają wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące wybranego dokumentu.

3. W oknie Szczegóły dokumentu roboczego należy wybrać przycisk "Sprawdź aktualność wzoru".

 

Opcja ta znajduje wykorzystanie szczególnie w sytuacji gdy formularz elektroniczny został utworzony w nieistniejącym już wzorze.

Jeśli wzór formularza jest aktualny zostaje wyświetlone okno dialogowe powiadamiające o tym:

OBWaktualny_wzor_dokumentu

 

W sytuacji, gdy wzór formularza jest nieaktualny aplikacja wyświetli okno:

 

OBW_nieaktualny_wzor_formularza

Aby dokonać konwersji do wersji aktualnej należy wybrać przycisk Ok - formularz elektroniczny zostanie otwarty i jego aktualna wersja zostanie pobrana.