Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe

W kartotece płatnika przechowywana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest pobierana do wyliczenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w imiennych raportach miesięcznych i deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Jeżeli wysokość stopy procentowej jest wyliczana przez ZUS (dla płatników składających ZUS IWA) to zostanie ona pobrana z systemu ZUS w procesie synchronizacji kartoteki płatnika.


warning Wprowadzenie stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe do kartoteki płatnika jest warunkiem poprawnego wyliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Aby dodać/zmodyfikować  wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe należy:

1.Z poziomu przeglądanej kartoteki przejść do zakładki Inne dane.

 

EPL_kartoteka_innedane

 

2.Nacisnąć przycisk "Dodaj" bądź "Edytuj".
3.Podać <Rok> w części <Data od> oraz <Wartość stopy procentowej>. Pole <Rok> w <Data do> wyliczany jest automatycznie.
4.Zaakceptować przyciskiem "Zapisz".

 

EPL_stopa_procentowa

 

 

Aby usunąć informacje o wysokości stopy procentowej należy wskazać pozycję na liście i nacisnąć przycisk "Usuń".