Synchronizacja i blokowanie kartoteki płatnika

Synchronizacja jest procesem który ujednolica informacje o płatniku z danymi jakie są zapisane na jego koncie w ZUS.


 

Przykład pierwszy: Płatnik złożył w formie papierowej w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS (TJO) dokument ZUS ZBA - z pominięciem aplikacji ePłatnik.

Informacje o tej zmianie po przetworzeniu przez system ZUS zostają zapisane na koncie Płatnika w ZUS.

W tym przypadku Płatnik ma możliwość synchronizacji danych (po upływie czasu przetwarzania danych z dokumentów), aby zweryfikować czy złożony dokument został poprawnie przetworzony.

 

Proces synchronizacji jest więc procesem, który uaktualnia zmiany jakich mógł dokonać Płatnik składając dokumenty bezpośrednio w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS.

 

Przykład drugi: Płatnik wysłał dokument ZUS ZFA w trybie zmiany poprzez aplikację ePłatnik.

W kartotece Płatnika zmienia się wartość parametru <Zsynchronizowana> na "NIE".

Po upływie okresu oczekiwania na przetworzenie danych możliwe jest ręczne uruchomienie procesu synchronizacji.

 

Wysyłanie dokumentów zmieniających dane płatnika powoduje, iż kartoteka zostaje oznaczona jako niezsynchronizowana. Oznacza to, że do czasu przetworzenia dokumentów w systemie centralnym ZUS mogą istnieć różnice między danymi zapisanymi w aplikacji ePłatnik, a tym systemem. W przypadku wysłania dokumentu ZUS ZIPA kartoteka zostanie dodatkowo zablokowana, co oznacza, iż nie jest możliwe powtórne wysłanie dokumentu zmieniającego dane identyfikacyjne, aż do potwierdzenia tej zmiany.

 

EPL_kartoteka zablokowana

 

1. Synchronizacja kartoteki płatnika wykonywana jest zawsze podczas logowania do aplikacji ePłatnik.

2. Proces synchronizacji można wywołać manualnie z poziomu kartoteki płatnika.

 

warning Data synchronizacji zostaje zaktualizowana dopiero wtedy gdy podczas synchronizacji w kartotece płatnika lub w rejestrze ubezpieczonych zostaną wprowadzone zmiany.

 

warning Po zsynchronizowaniu kartoteki płatnika, automatycznie uruchamiana jest synchronizacja kartoteki ubezpieczonych.

 

warning Synchronizacja jest wykonywana z pominięciem kartotek, dla których nie upłynął czas potrzebny na przetworzenie dokumentów po stronie KSI. Czas ten, określony jest parametrem (ilość dni).

 

warning Jeżeli w Kartotece płatnika istnieje ubezpieczony, dla którego podczas synchronizacji stwierdzono wystąpienie kodu tytułu ubezpieczenia z zakresu 1250-1290, to dane o ubezpieczeniach związane z tymi kodami są pomijane w procesie synchronizacji. Natomiast pozostałe dane ubezpieczonego, w tym dane o ubezpieczeniach z kodami tytułu ubezpieczenia różnymi od 1250-1290, są synchronizowane.

 

Aby wywołać proces synchronizacji z poziomu kartoteki należy:

1.Nacisnąć przycisk "Synchronizuj".
2.Pojawia się następujący komunikat.

 

EPL_kartoteka synchronizacja

 

3.Wybrać przycisk "Tak".
4.System wyświetla raport z wykrytymi różnicami w bazie aplikacji ePłatnik i w systemie centralnym.

 

EPL_synchronizacja karoteki platnika 1

 

5.Jeżeli zmiany nie zostaną znalezione, zamiast raportu wyświetli się poniższy komunikat:

 

EPL_kartoteka zsynchronizowana 2