Ustawianie parametrów wysyłki

Ustawianie parametrów wysyłki dotyczy wyboru sposobu wysyłki - elektronicznie bądź papierowo.


Aby ustawić parametry wysyłki należy:

1.Przejść do widoku ogólnego portalu.
2.Wybrać pozycję menu Ustawienia konta dostępną pod zakładką Ustawienia/Konfiguracja profilu.
3.Wskazać odpowiednią wartość w polu <Sposób wysyłania dokumentów w aplikacji ePłatnik>

 

EPL_ustawienia_konta_1

 

4.Po dokonaniu zmian nacisnąć przycisk "Zapisz".

 

warning Jeśli dokumenty podpisywane będą za pośrednictwem platformy ePUAP należy upewnić się, czy nie są blokowane poprzez przeglądarkę internetową wyskakujące okienka (ang. pop-up) np. poprzez wtyczkę Adblock. W przypadku aktywnego mechanizmu blokowania okienek pop-up - adres platformy ePUAP należy dodać do wyjątków.