Usunięcie dokumentu

W aplikacji ePłatnik istnieje możliwość ręcznego usunięcia dokumentu, jego usunięcie jest nieodwracalne.

 

Aby usunąć dokument należy :

1.Przejść do widoku "Dokumenty robocze" lub "Dokumenty zatwierdzone" lub "Dokumenty wszystkie".
2.Wskazać dokument do usunięcia i nacisnąć przycisk "Usuń".

 

EPL_lista_dokumenty_usun

 

 

Możliwe jest grupowe usunięcie dokumentów. Aby usunąć grupę dokumentów należy:

1.W kolumnie Wybór zaznaczyć pozycje, które mają być usunięte.

 

EPL_lista_dok_wybor

 

2.Nacisnąć przycisk "Usuń".

 

 

warning Możliwe jest zaznaczenie od razu wszystkich dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć pole "Wybór" znajdujące się na górze listy.