Usunięcie dokumentu płatniczego

Usunięcia dokumentu płatniczego dokonuje się poprzez wybór w widoku Płatności/Dokumenty Płatnicze zaznaczając odpowiedni dokument

i naciskając przycisk "Usuń". Funkcjonalność dostępna jest tylko dla przelewów o statusie "Przygotowany".


EPL_dok_plat_widok_del