Usunięcie Informacji miesięcznej / rocznej dla osoby ubezpieczonej

Usuwać można tylko raporty o statusie "roboczy".


Aby usunąć raport należy:

1.Wskazać pozycję na liście raportów roboczych.
2.Nacisnąć przycisk "Usuń".

 

EPL_RMUA_usun

 

Możliwe jest grupowe usunięcie raportów. Aby usunąć grupę raportów należy:

1.W kolumnie Wybór zaznaczyć pozycje, które mają być usunięte.

 

EPL_Raporty_wydruk_wiele

2.Nacisnąć przycisk "Usuń".

 

warning Możliwe jest zaznaczenie od razu wszystkich dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć pole "Wybór" znajdujące się na górze listy.