Przeglądanie istniejących wniosków USW

Okno "Szczegóły Twoich wniosków dotyczących opiekuna lub członków rodziny" w zakładce "Świadczenia wspierające" prezentuje informacje o złożonych wnioskach USW i stanie ich obsługi w ZUS.

 

Prezentowane są informacje o wnioskach USW w widoku Świadczeniobiorcy i w widoku Ubezpieczonego.

W celu przeglądania listy wniosków należy rozwinąć menu "Świadczenia wspierające” i wybrać pozycję "Szczegóły Twoich wniosków dotyczących opiekuna lub członków rodziny".

 

usw0001_okno

 

warning Widok pozostanie ukryty, jeżeli w ZUS nie ma żadnego wniosku USW dla Ubezpieczonego lub Świadczeniobiorcy.

 

warning Na oknie tym mamy możliwość przeglądania szczegółów dokumentu, jak również zapisania go w wybranym formacie oraz drukowania/podglądu.

 

Jako podstawowe dane prezentowane są:

  • Data wpływu do ZUS,
  • Kanał wpływu,
  • Typ wniosku,
  • Pełnomocnik / Przedstawiciel ustawowy,
  • Status

usw0001_lista_wnioskow

 

Użytkownik może wyświetlić szczegóły wniosku.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania jak i podglądu informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

 

Kliknięcie przycisku "Szczegóły" prezentuje szczegółowe informacje o danym wniosku.

Szczegółowe informacje o wnioskach USW:

 

usw0001_szczegolowe_inf