Świadczenia/przerwy

 

Do wprowadzenia informacji o wypłaconych świadczeniach/wynagrodzeniach np. za czas absencji chorobowej należy podać:

<Kod tytułu ubezpieczenia> - wybór ze słownika, zawartość słownika zależy od okresu rozliczeniowego, za który generowana jest deklaracja;
<Kod świadczenia/przerwy> - lista pozycji w słowniku zależy od wybranego kodu tytułu ubezpieczenia;

 

W zależności od wybranego kodu świadczenia/przerwy należy uzupełnić następujące dane:

<Okres od>;
<Okres do>;
<Liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat>;
<Kwota>.

 

EPL_kreator_swiadczenie_prz

 

Po wprowadzeniu danych nacisnąć przycisk "Zapisz".