Kalendarz jednostki ZUS

Użytkownik ma możliwość przeglądu kalendarza TJO.


 

Kalendarz przedstawia dostępne terminy rezerwacji wizyt w wybranej jednostce ZUS.

Wolne terminy oznaczone są przyciskiem WIZ_termin_wolny. Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się okno Podsumowania rezerwacji.

 

Terminy zajęte przez zalogowanego użytkownika oznaczone są przyciskiem WIZ_termin_zalogowanego. Po wybraniu tego przycisku pojawi się okno Szczegóły rezerwacji.

 

Termin zajęty przez innego użytkownika oznaczony jest przyciskiem WIZ_termin_zajety. Po naciśnięciu przycisku  pojawi się komunikat "Termin zajęty".

 

WIZ_kalendarzTJO

 

 

Aby dokonać rezerwacji wizyty zwykłej należy:

 

1. Wybrać wolny termin rezerwacji spośród dostępnych w kalendarzu. Pojawi się okno Podsumowania rezerwacji:

 

WIZ_podsumowanie_rezerwacji

 

 

2. Nacisnąć przycisk "Zarezerwuj wizytę", zostaną wyświetlone szczegóły rezerwacji:

 

WIZ_szczegoly_rezerwacji

 

3. Nacisnąć przycisk "OK" w celu potwierdzenia rezerwacji. Zarezerwowana wizyta będzie widoczna w kalendarzu i oznaczona przyciskiem WIZ_termin_zalogowanego. Jednocześnie użytkownik może klikając w ten przycisk przejść do wyświetlenia szczegółów dokonanej rezerwacji.

 

W dniu rezerwacji wizyty zwykłej użytkownik musi udać się do wskazanej podczas rezerwacji jednostki ZUS. Na miejscu należy udać się do dyspensera i podać swój login PUE. Po podaniu loginu użytkownikowi zostanie wyświetlona lista wizyt zarezerwowanych przez niego. Po wybraniu odpowiedniej wizyty użytkownikowi zostanie wskazane stanowisko na którym będzie obsłużony.