Kalendarz specjalisty

Użytkownik o statusie klienta strategicznego ma możliwość przeglądu kalendarza wybranego specjalisty.


Kalendarz przedstawia dostępne terminy rezerwacji wizyt u wybranego specjalisty.

Wolne terminy oznaczone są przyciskiem WIZ_termin_wolny. Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się okno Rezerwacja wizyty specjalnej.

 

Terminy zajęte przez zalogowanego użytkownika oznaczone są przyciskiem WIZ_termin_zalogowanego. Po wybraniu tego przycisku pojawi się okno Szczegóły rezerwacji.

 

Termin zajęty przez innego użytkownika oznaczony jest przyciskiem WIZ_termin_zajety. Po naciśnięciu przycisku  pojawi się komunikat Termin zajęty.

 

WIZ_kalendarz_specjalisty

 

Aby zarezerwować wizytę u wybranego specjalisty należy:

 

1. Wybrać wolny termin rezerwacji spośród dostępnych w kalendarzu. Pojawi się okno Rezerwacja wizyty specjalnej.

 

WIZ_rezerwacja_wizyty_specjalnej

 

2. W oknie rezerwacji wybrać grupę spraw, której ma dotyczyć wizyta. Ewentualnie zaznaczyć opcje dodatkowe i nacisnąć przycisk Zarezerwuj wizytę.

3. Nacisnąć przycisk "Zarezerwuj wizytę", zostaną wyświetlone szczegóły rezerwacji:

 

WIZ_szczegoly_rezerwacji_spec

 

4. Nacisnąć przycisk "OK" w celu potwierdzenia rezerwacji.

 

warning Aby zrezygnowaæ z zarezerwowania wizyty u wybranego specjalisty nale¿y wybraæ przycisk "Anuluj" w oknie "Rezerwacja wizyty specjalnej".

 

W dniu rezerwacji wizyty zwykłej użytkownik musi udać się do wskazanej podczas rezerwacji jednostki ZUS. Na miejscu należy udać się do dyspensera i podać swój login PUE. Po podaniu loginu użytkownikowi zostanie wyświetlona lista wizyt zarezerwowanych przez niego. Po wybraniu odpowiedniej wizyty użytkownikowi zostanie wskazane stanowisko na którym będzie obsłużony.