Przegląd i anulowanie rezerwacji

Użytkownik ma możliwość przeglądu szczegółów dokonanej wcześniej rezerwacji oraz jej anulowania.

W celu przeglądania listy zarezerwowanych wizyt luz anulowania wizyty należy po zalogowaniu w oknie głównym panelu ogólnego rozwinąć menu Wizyty Rezerwacja wizyty w ZUS i wybrać pozycję Przegląd i anulowanie rezerwacji.


Przegląd rezerwacji

W celu przeglądania szczegółów zarezerwowanej wizyty należy rozwinąć menu "Wizyty Rezerwacja wizyty w ZUS" i wybrać pozycję "Przegląd i anulowanie rezerwacji". Zostaje wyświetlona lista wizyt zarezerwowanych przez danego użytkownika.

 

WIZ_przeglad_anulowanie_rezerwacji

Aby przeglądać szczegóły wybranej wizyty należy rozwinąć je za pomocą przycisku natomiast przycisk służy do ukrycia szczegółów rezerwacji.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji dotyczących rezerwacji.

 

Użytkownik ma możliwość anulowania dokonanej przez siebie rezerwacji.

Aby anulować rezerwację należy:

1. W panelu bocznym wybrać "Wizyty", następnie wybrać opcję "Przegląd i anulowanie rezerwacji"

2. Rozwinąć szczegóły wybranej rezerwacji i wybrać przycisk "Anuluj Rezerwację". Aplikacja wyświetli okno pytające o potwierdzenie anulowania.

 

WIZ_pytanie_o_potwierdzenie

3. Aby anulować należy potwierdzić operację przyciskiem "Ok" - zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający anulowanie rezerwacji.

 

WIZ_potwierdzenie_anulowania

warning Aby zrezygnować z anulowania rezerwacji należy w oknie "Potwierdzenie anulowania wizyty" wybrać przycisk "Anuluj".