RZS-R - Wniosek o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Wniosek jest tworzony automatycznie przez system na podstawie dokumentów rozliczeniowych płatnika za kwiecień bieżącego roku, zawierających roczne rozliczenie składki zdrowotnej za rok poprzedni z wykazaną łączną kwotą do zwrotu w bloku XII.27 ZUS DRA lub bloku III.F.27 w ZUS RCA.

 

Wniosek będzie utworzony automatycznie po przetworzeniu dokumentów rozliczeniowych, może to potrwać kilka dni.

 

Po automatycznym utworzeniu wniosku wymagane jest jego uzupełnienie i wysłanie. Termin na złożenie wniosku upływa 1 czerwca.

 

warning Płatnik zostanie poinformowany o automatycznym utworzeniu wniosku RZS-R.

 

warning Po zakończeniu okresu przyjmowania wniosków RZS-R, wszystkie niewysłane wnioski zostaną usunięte z konta płatnika.

 

W ostatnim dniu terminu składania wniosków wskazanym przez ZUS, wniosek może zostać utworzony ręcznie. Wniosek RZS-R jest dostępny dla użytkowników z rolą Płatnik.

 

Wniosek dostępny jest z zakładki dokumenty robocze w grupie Płatnik składek.

 

wniosek_RZS_R_wybor_typu_dok

 

Poza terminem wskazanym przez ZUS utworzenie wniosku RZS-R w sposób ręczny jest zablokowane. Użytkownik zostanie poinformowany o takiej sytuacji poniższym komunikatem.

 

nie_mozna_utworzyc_RZS_R

 

W przypadku gdy istnieje już wniosek RZS-R dla płatnika za dany rok, to utworzenie nowego wniosku będzie niemożliwe. Należy edytować wniosek roboczy, a jeżeli został już wysłany, nie można wysłać drugiego.