Wybór lekarza

Wybór lekarza


Aktualnie wybrany lekarz jest umieszczony w prawym górnym rogu ekranu. Kliknięcie linku "Zmień lekarza":

 

kle_wybor_lekarza

 

powoduje wyświetlenie okienka, w którym asystent medyczny może wybrać jednego z lekarzy, którzy upoważnili asystenta do wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz wskazać miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

kle_wybor_lekarza_2