Wydruk kartoteki płatnika

Zawartość kartoteki można wydrukować. 


Aby wydrukować zawartość kartoteki należy:

1.Z poziomu przeglądanej kartoteki nacisnąć przycisk  Drukuj".
2.System wyświetli okno, w którym należy wybrać, jakie dane mają znaleźć się na wydruku.

 

 

EPL_wydruk_kartoteki

 

3.Nacisnąć przycisk  Drukuj".
4.Dane zostają wygenerowane do postaci pliku w formacie "PDF".

 

EPL_wydruk kartoteka platnika pdf

EPL_wydruk kartoteka platnika pdf_2

EPL_wydruk kartoteka platnika pdf_3