Wyliczenie dokumentów

Wyliczanie dokumentów umożliwia poprawienie wprowadzonych kwot w wygenerowanych dokumentach.

 

 

 

EPL_dokumenty_robocze

 

warning Wyliczanie dokumentów rozliczeniowych z poziomu dokumentów roboczych odbywa się poprzez mechanizm kompletacji zestawu dokumentów.

 

Zaznaczenie dowolnego dokumentu rozliczeniowego, a następnie naciśnięcie przycisku "Wylicz" powoduje wywołanie dodatkowego okna w którym należy wskazać dokumenty rozliczeniowe, które mają być wyliczone.

System automatycznie wyszukuje i umieszcza na liście dokumenty rozliczeniowe o tym samym identyfikatorze.

 

EPL_dok_robocze_wyliczanie