Wyszukiwanie danych

Funkcja wyszukiwania danych w treści dokumentu dostępna jest w dokumentach wielosekcyjnych z poziomu podglądu dokumentu.


Aby wyszukać w dokumencie określonych danych należy:

1.Nacisnąć przycisk "Filtruj".

 

EPL_dok_przegl_filtr

 

2.System wyświetla okno do wprowadzenia warunków wyszukiwania. Przechodząc na odpowiednią zakładkę należy wybrać rodzaj wyszukiwania - Dane podstawowe bądź Zaawansowane.

 

Wyszukiwanie po danych podstawowych możliwe jest po nazwisku bądź pod identyfikatorze: dowodzie osobistym bądź paszporcie. Dane te dotyczą osoby ubezpieczonej.

 

EPL_filtr_podstawowe

 

 

Aby wyszukać po nazwisku należy wskazać jedną z opcji:

Alfabetycznie, a następnie podać pierwszą literę nazwiska w pierwszym polu np.  "K" - zostaną znalezione wszystkie osoby, których nazwisko zaczyna się na "K". Jeżeli w drugim polu również zostanie wskazana litera np. "P" to zostaną znalezione wszystkie osoby, których nazwisko zaczyna się na "K" do "P";
Nazwisko, a następnie wprowadzić nazwisko i imię.

 

Aby wyszukać ubezpieczonego po identyfikatorze należy:

Wybrać <Typ identyfikatora> a następnie wprowadzić identyfikator,

 

warning Podanie warunku na nazwisko i identyfikator oznacza iż będą one traktowane łącznie.

 

warning Wyszukiwanie zaawansowane jest różne w zależności od rodzaju formularza.

 

W przypadku formularza ZUS RCA dotyczy podstaw i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także wysokości zasiłków.
 

EPL_filtr_zaawansowane_1

 

EPL_filtr_zaawansowane_2

 

W odpowiednich polach należy wskazać <Kod tytułu ubezpieczenia>, w polu <Rodzaj> określić czy wyszukiwanie dotyczy podstawy czy składki, a w przypadku zasiłku - zasiłku wychowawczego, rodzinnego, pielęgnacyjnego. Należy podać wysokość kwoty łącząc ją operatorem "=", ">=", "<=", "<", ">".

 

W przypadku formularza ZUS RSA podaje się <Kod tytułu ubezpieczenia> i/lub <Kod świadczenia/przerwy> i/lub <Okres od> i/lub <Okres do>.

 

EPL_filtr_zaawansowane_RSA

 

Dla formularza ZUS ZSWA kryteria są następujące:

 

EPL_filtr_zaawansowane_ZSWA

 

warning Kryteria zaawansowane w procesie wyszukiwania traktowane są łącznie z kryteriami dotyczącymi danych podstawowych.

 

3.Po wprowadzeniu kryteriów nacisnąć "Wyszukaj" aby uruchomić proces wyszukiwania.

Dokument w trybie "przefiltrowany" po wyszukaniu ma belkę nawigacyjną zmienioną na inny kolor.

 

EPL_filtr_wyszukany

 

4.Aby skasować filtrowanie i ponownie wyświetlić cały dokument nacisnąć przycisk (oznaczony na zrzucie na czerwono) obok przycisk "Filtruj" bądź nacisnąć ponownie przycisk "Filtruj" a następnie "Wyczyść".