Zamawianie danych archiwalnych

Zamawianie danych archiwalnych dotyczy tylko dokumentów rozliczeniowych sprzed 17 miesięcy.


Aby zamówić dane archiwalne należy:

1. W widoku Dokumenty w ZUS nacisnąć przycisk "Zamów dane archiwalne".

 

EPL_dokumenty_zamawianie_ar

 

warningDla dokumentów rozliczeniowych prezentowana jest kolumna Identyfikator kompletu oznaczająca identyfikator kompletu logicznego oraz kolumna Identyfikator dokumentu. W jednym komplecie logicznym mogą znajdować się pozycje z różnych dokumentów. W widoku Dokumenty w ZUS wartości w kolumnach: Identyfikator kompletu i Identyfikator dokumentu mogą być różne. W przypadku dokumentów innych niż rozliczeniowe wartość w kolumnie identyfikator kompletu jest pusta.

 

2.W pojawiającym się oknie podać daty graniczne okresu za który dokumenty mają być zamówione.

 

epl_zamaw_arch

 

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje powiadomienie widoczne w obszarze ogólnym po wywołaniu funkcji Wiadomości z zakładki Dokumenty i wiadomości/Korespondencja z ZUS. Podobne powiadomienie otrzyma, gdy dane archiwalne zostaną udostępnione. Dane archiwalne będą prezentowane w analogiczny sposób jak dane aktualne danego typu i dostępne online przez okres czasu określony dla danej kategorii danych.

 

warning Zamówienie danych archiwalnych jest możliwe jedynie na okres 17 miesięcy wstecz.

 

warning Funkcjonalność zamawiania danych archiwalnych jest dostępna tylko dla dokumentów rozliczeniowych. Nie można złożyć analogicznego zamówienia dla dokumentów zgłoszeniowych.