Zamówienie danych archiwalnych

Zamawianie danych archiwalnych

 

W widokach PUE prezentowane są tzw. dane aktualne (pochodzące w większości przypadków z ostatnich 12 miesięcy) oraz dane archiwalne (starsze niż aktualne), które wymagają zamówienia (wywoływanie zamawiania danych archiwalnych przez przycisk Zamów dane archiwalne w wybranych oknach). Zamawianie danych archiwalnych dostępne jest dla większości typów danych prezentowanych w PUE w panelu ubezpieczonego, świadczeniobiorcy, płatnika i lekarza.

Realizacja zamówienia na dane archiwalne odbywa się w trybie off-line, co oznacza, że na dostęp do zamówionych danych użytkownik musi poczekać – o okresie oczekiwania na dane archiwalne użytkownik jest informowany specjalnym komunikatem.

Zamówione dane archiwalne są prezentowane w tych samych oknach, co dane aktualne danego typu. Wyjątek stanowią dane archiwalne dostępne pod przyciskiem „Dane archiwalne” w Profilu Płatnika/Moje dane i Profilu Ubezpieczonego/Stan konta po waloryzacji oraz w Profilu Świadczeniobiorcy/Zasiłki/Wypłaty i zwroty.

 

 

Proces obsługi zamawiania danych archiwalnych:

 

1.Złożenie zamówienia.

Użytkownik ma możliwość zamówienia danych archiwalnych za wybrany rok lub za zdefiniowany zakres czasowy.

Zamawianie danych archiwalnych za wybrany rok opiera się na wyborze konkretnego roku z listy – dostępne są tylko takie lata, dla których zamawianie danych danego typu jest możliwe.
Przy zamawianiu danych archiwalnych dla zakresu czasowego sprawdzane są daty zamówienia, tak aby okres zamawianych danych nie pokrywał się z danymi aktualnymi.
Zamówienie może jednorazowo obejmować okres do 12 miesięcy. Wyjątek stanowią dane dotyczące członkostwa w OFE – tu zamawiane i dostarczane są wszystkie dostępne dane historyczne. Przy składaniu zamówienia użytkownik jest informowany o okresie dostępności zamówionych danych w PUE.

 

2.Komunikat potwierdzający złożenie zamówienia

Po zamówieniu danych użytkownik otrzyma na swoją skrzynkę komunikat potwierdzający złożenie zamówienia.

 

3.Wiadomość o zrealizowaniu zamówienia

O realizacji zamówienia użytkownik zostanie powiadomiony - otrzyma wiadomość na swoje konto w PUE (Panel ogólny/Dokumenty i wiadomości/Wiadomości).

 

4.Dostępność danych archiwalnych

Zamówione dane archiwalne będą dostępne w widoku, z którego były zamawiane przez określoną liczbę dni (informacja o liczbie dni jest w komunikatach systemu). Po tym okresie dane archiwalne zostaną usunięte z widoku.

Zamówione dane archiwalne można zapisać na lokalny dysk w wybranym formacie (wraz z danymi aktualnymi).

 

W każdym widoku mogą być udostępniane dane archiwalne pochodzące tylko z jednego zamówienia. Jeżeli nowe zamówienie na dane archiwalne dotyczy typu danych, jaki został zamówiony już wcześniej, to zamówione wcześniej dane archiwalne zostaną usunięte z widoku, mimo że nie upłynął jeszcze okres ich dostępności.