Profil zaufany/login.gov.pl

Jednym ze sposobów założenia i zaufania profilu PUE jest wykorzystanie do tego celu login.gov.pl, w którym można użyć np. profilu zaufanego, e-dowodu.


W celu zarejestrowania konta na portalu NPI należy:

RIU_zarejestruj_profil_dla_ciebie

 

1. Na stronie wyboru sposobu rejestracji wybrać przycisk PROFIL ZAUFANY/LOGIN.GOV.PL. Aplikacja przekieruje użytkownika na podstronę wyboru sposobu logowania.

 

riu_epuap_logowanie

 

2. Wybranie przycisku Profil Zaufany przekieruje użytkownika na stronę logowania do ePUAP.

 

riu_epuap_logowanie2

 

3. Wybranie przycisku e-dowód przekieruje użytkownika na stronę logowania e-dowodem.

 

riu_edowod_logowanie

 

4. Po pomyślnym zalogowaniu do login.gov.pl, użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu, gdzie wyświetlana jest informacja o pomyślnym logowaniu. Użytkownik ma teraz możliwość zarejestrowania profilu PUE. W tym celu należy na wyświetlonym oknie wybrać przycisk "Zarejestruj Profil".

RIU_rejestracja_przekierowanie

 

5. Na formularzu rejestracji nowego profilu należy uzupełnić sekcje związane z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi (drugie imię, numer telefonu komórkowego, adres e-mail). W przypadku danych kontaktowych należy je powtórzyć. Numer PESEL oraz imię i nazwisko, a także data urodzenia zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie danych z profilu zaufanego.

RIUformularzEPUAP

 

6. Następnie należy ustawić hasło do konta.

 

warning Hasło do portalu powinno składać się z co najmniej 8 znaków (w tym z wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych). Nie może składać się z imienia, nazwiska ani daty urodzenia.

 

7. Aby założyć profil należy zapoznać się z Regulaminem.

RIU_regulamin

 

RIU_regulamin_2

 

8. Zaznaczyć pierwszy check-box:

- Zapoznałem się z Regulaminem*

 

9. Zaznaczenie drugiego check-boxa jest opcjonalne:

- Wyrażam zgodę na otrzymywanie...

 

10. Następnie należy kliknąć w przycisk „Zarejestruj profil”.

RIU_regulamin_rejestracji

 

11. Aplikacja wyświetla informację o poprawnym zakończeniu rejestracji nowego profilu. Na adres email zostaje wysłana informacja z loginem do nowo utworzonego profilu.

 

RIU_certyfikat_pomyslna_rej

 

warningAby uzyskać dostęp do profilu płatnika należy do jednostki ZUS dostarczyć pisemne upoważnienie wydane przez płatnika. Pracownik ZUS na podstawie powyższego przypisze je do profilu. Odstępstwem jest sytuacja, gdy osoba zakładająca profil jest jednocześnie płatnikiem tzn. prowadzi własną działalność gospodarczą, należy skorzystać z opcji rejestracji profilu Dla przedsiębiorcy.