Zgłoś incydent bezpieczeństwa informacji

Aplikacja umożliwia zgłoszenie incydentu bezpieczeństwa informacji drogą mailową bezpośrednio do pracownika ZUS. Aby mieć możliwość zgłoszenia incydentu użytkownik musi być zalogowany do aplikacji.

 

W celu wysłania zapytania należy:

1. Wybrać przycisk Zgłoś incydent bezpieczeństwa informacji znajdujący się w górnej części okna. Prezentowane jest następujące okno:

 

zgłoś incydent bezpieczeństwa informacji

 

 

2. Wpisać treść zgłoszenia, a następnie operację potwierdzić posługując się przyciskiem Wyślij. Aplikacja wyświetli okno potwierdzające poprawność wykonanej operacji

 

zgłoś incydent bezipeczeństwa informacji

 

 

warning Do wiadomości z incydentem wysłanej do ZUS zostanie dołączona informacja o treści: „Treść wysłanego do ZUS zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa informacji:” oraz dane osoby zgłaszającej imię, nazwisko oraz PESEL